*

  Käyttöehdot

  Yleistä

  Sanakirja.org (jäljempänä "Palvelu") on Sanakirja.org Solutions Oy:n (jäljempänä "Yritys") tuottama verkkopalvelu. Avaamalla Palvelun käyttäjä (jäljempänä "Asiakas") sitoutuu noudattamaan näitä käyttöehtoja (jäljempänä "Käyttöehdot"). Mikäli Asiakas ei hyväksy Käyttöehtoja kokonaisuudessaan, ei Asiakkaalla ole oikeutta käyttää Palvelua.

  Muutokset Käyttöehdoissa ja Palvelussa

  Yrityksellä on oikeus muuttaa Käyttöehtoja. Merkittävistä muutoksista tiedotetaan Palvelun verkkosivuilla tai rekisteröityneille Asiakkaille sähköpostitse. Muutokset astuvat voimaan ilmoitettuna ajankohtana. Jatkamalla Palvelun käyttöä ehtojen muuttamisen jälkeen Asiakas sitoutuu noudattamaan muutettuja ehtoja. Yrityksellä on oikeus muuttaa tai poistaa Palvelun tai sen osien sisältöä, rakennetta, toimintoja, tai muita Palvelun ominaisuuksia. Asiakas vastaa omalla kustannuksellaan laitteisiinsa ja ohjelmistoihinsa tarvittavista muutoksista.

  Palvelun toimittaminen

  Palvelu on lähtökohtaisesti käytettävissä 24 tuntia vuorokaudessa. Yritys ei anna mitään suoranaisia tai välillisiä takuita Palvelun toiminnasta tai piirteistä eikä takaa, että Palvelu toimii käyttökatkoitta ja virheettömästi. Yrityksellä on aina niin halutessaan ilman korvausvelvollisuutta oikeus lopettaa Palvelun tarjoaminen kokonaan tai osittain sekä oikeus ottaa Palvelu tai sen osa tilapäisesti pois käytöstä huollon tai muun syyn vuoksi.

  Yrityksellä on oikeus estää sellainen Palvelun käyttö, joka loukkaa lakia, hyvää tapaa tai kolmannen suojattuja oikeuksia, tai joka haittaa tai kohtuuttomasti kuormittaa Palvelua tai verkkoa, uhkaa tietoturvaa tai -suojaa, haittaa Palvelun käyttäjiä, muita kolmansia osapuolia tai Yritystä, tai on muutoin Käyttöehtojen vastaista. Yritys voi tarpeelliseksi katsoessaan asiasta ennalta ilmoittamatta myös estää Asiakkaan pääsyn Palveluun.

  Asiakas saa Palveluun näiden Käyttöehtojen mukaisen rajoitetun käyttöoikeuden. Asiakas vastaanottaa Palvelun ja käyttää sitä omalla vastuullaan. Asiakas vastaa itse Palvelun käytössä tarvittavan laitteiston, ohjelmiston sekä tietoliikenne- ja tiedonsiirtoyhteyksien hankinnasta, asennuksesta, ylläpidosta ja kuluista. Asiakas ei saa käyttää Palvelua siten, että siitä aiheutuu kohtuutonta kuormitusta tai muuta haittaa verkolle, verkkoon yhteydessä oleville muille verkoille, Palvelun käyttäjille, muille kolmansille osapuolille tai Yritykselle.

  Maksulliset toiminnot

  Palveluun sisältyvät perustoiminnot ovat Asiakkaille maksuttomia. Palvelun kautta voi olla tilattavissa erilaisia maksullisia toimintoja. Maksullisten toimintojen hinnat ja maksuehdot ilmoitetaan toimintokohtaisesti erikseen. Maksulliset toiminnot saattavat olla tilattavissa jatkuvasti tai kertamaksullisesti. Kumpaankin tilaustapaan liittyy tilausjakso, jonka ajan toiminto on käytettävissä ja jonka pituuden Asiakas valitsee tilauksen yhteydessä.

  Jatkuvasti tilattavat maksulliset toiminnot

  Jatkuvasti tilattava toiminto on Asiakkaan käytettävissä alkaen jatkuvan tilauksen ensimmäisestä maksusta. Tilausjakson lopulla Palvelu pyrkii veloittamaan Asiakkaalta seuraavan tilausjakson maksun. Jos veloitus onnistuu, voimassa olevan tilausjakson jälkeen alkaa uusi tilausjakso. Jos veloitus epäonnistuu, tai asiakas peruuttaa jatkuvan tilauksen ennen veloitusta, tilatun toiminnon käyttöoikeus päättyy silloisen tilausjakson lopussa.

  Yrityksellä on oikeus muuttaa jatkuvasti tilattujen toimintojen hintoja ja laskutusperustetta oman harkintansa mukaan, ilmoittamalla siitä Palvelussa tai muulla sopivaksi katsotulla tavalla hyvissä ajoin etukäteen. Ellei toimintokohtaisesti ole muuta ilmoitettu, ilmoitetaan muutoksista vähintään yhtä (1) kuukautta ennen muutoksen voimaanastumista. Jos arvonlisävero tai jokin muu Palveluun liittyvä vero tai julkinen maksu tai niitä koskeva viranomaisten soveltamiskäytäntö muuttuu, Yrityksellä on oikeus välittömästi muuttaa hintoja vastaavasti.

  Yrityksellä on oikeus muuttaa jatkuvasti tilattavien toimintojen hintoja ilman ennakkoilmoitusta, sikäli kuin muutokset eivät koske olemassaolevia tilauksia.

  Kertamaksullisesti tilattavat toiminnot

  Kertamaksullisesti tilattu toiminto on Asiakkaan käytettävissä alkaen maksusta ja päättyen tilausjakson lopussa. Asiakkaalla on mahdollisuus tilata lisää käyttöaikaa ennen tilausjakson päättymistä tai sen jälkeen. Tilausjakson sisällä tilattu uusi käyttöaika siirtää tilausjakson loppumisajankohtaa tulevaisuuteen uuden tilauksen tilausjakson pituuden verran.

  Yrityksellä on oikeus muuttaa kertamaksullisesti tilattavien toimintojen hintoja ilman ennakkoilmoitusta. Nämä muutokset eivät vaikuta jo maksettuihin tilauksiin.

  Vastuut ja vahingonkorvausvelvollisuus

  Yritys ei vastaa Asiakkaalle aiheutuvista vahingoista, jotka aiheutuvat Palvelun virheellisestä toiminnasta, käyttökatkoista, käytön estymisestä, Palvelussa olevista virheistä, puutteellisuuksista tai väärästä tiedosta.

  Yritys vastaa Asiakkaalle ainoastaan sellaisesta vahingosta, joka on syntynyt kun Asiakas on suorittanut Palvelun edellyttämän maksun, mutta Asiakas on lopullisesti menettänyt mahdollisuuden käyttää maksettua toimintoa. Korvattava vahingon määrä on tällöin enintään se määrä, jonka Asiakas on maksanut Palvelun käyttämisestä.

  Yksityisyys

  Yritys käsittelee henkilötietoja erillisen tietosuojaselosteen mukaisesti. Tietosuojaseloste on luettavissa osoitteessa Sanakirja.org/privacy.php.

  Sovellettava laki

  Yrityksen ja Asiakkaan väliseen suhteeseen ja näihin käyttöehtoihin sovelletaan Suomen lakia.

  Jos jokin näiden Käyttöehtojen kohta on nyt tai myöhemmässä vaiheessa lainvastainen taikka muusta syystä pätemätön tai kannekelvoton, se ei vaikuta muiden kohtien voimassaoloon ja sovellettavuuteen Palvelun käyttöön.

  Maksupalvelutarjoaja

  Maksunvälityspalvelun toteuttajana ja maksupalveluntarjoajana toimii Paytrail Oyj (2122839-7) yhteistyössä suomalaisten pankkien ja luottolaitosten kanssa. Paytrail Oyj näkyy maksun saajana tiliotteella tai korttilaskulla ja välittää maksun kauppiaalle. Paytrail Oyj:llä on maksulaitoksen toimilupa. Reklamaatiotapauksissa pyydämme ottamaan ensisijaisesti yhteyttä tuotteen toimittajaan.

  Paytrail Oyj, y-tunnus: 2122839-7
  Innova 2
  Lutakonaukio 7
  40100 Jyväskylä
  paytrail.com/kuluttaja/tietoa-maksamisesta

  Yhteystiedot

  Voit ottaa Yritykseen yhteyttä sähköpostitse osoitteeseen [javascript protected email address].